Politik

Politik adalah alat yang diperlukan dalam mengatur negara. perlu adanya kesinambungan untuk semua kalangan, agar sistem perpolitikan di negara ini menjadi lebih baik ke depannya.

Page 1 of 12 1 2 12